Enligt en rapport som Skandia gjort riskerar varannan 28-åring att hamna utanför bostadsmarknaden.

ANNONS

Detta kan ses som en följd av det skärpta amorteringskravet för drygt ett år sedan, skriver Svenska Dagbladet.

”I mer än häften av Sveriges 25 större städer klarar inte en genomsnittlig ung vuxen med fast anställning att få ett bolån för att köpa en egen bostad enligt nuvarande amorteringskrav, säger Skandias vd Johanna Cerwall till Svd.

”Unga vuxna riskerar att bli utestängda från stora delar av den svenska bostadsmarknaden”, fortsätter hon.

Rapporten går under titeln ”Lön utan lägenhet” och omfattar 25 av Sveriges största städer. I metodiken har man utgått ifrån statistiska normalvärden från SCB för lön och belåningsgrad, och därefter gjort bolåneprövningar. I 13 av de 25 städerna får den unga personen ett nej till bolån, en grupp där de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö ingår, skriver Svd.

ANNONS
ANNONS

I rapporten fastslås även att bostadsbyggandet sedan millenieskiftet inte gått lika snabbt som populationsökningen.