Hela 84 procent, drygt 8 av 10, av storstadsborna vill inte att deras städer växer mer och säger därför nej till fler grannar.

ANNONS

Det är Novus som gjort undersökningen på uppdrag åt Hela Sverige ska leva och den visar att 84 procent av storstadsborna inte vill att deras städer växer mer.

Bakgrunden är oro för att service och kommunikationer blir överbelastade med fler grannar i bostadsområdena.

Det här står i bjärt kontrast till attityderna i mindre tätorter och landsbygdskommuner. Där vill en tredjedel av de boende gärna ha fler grannar och menar att det gynnar servicen och kommunikationerna i och med att skatteunderlaget ökar.

Drömboendet är på landsbygden

Landsbygdsbor trivs dessutom bättre med bonde. Fler drömmer också om att få bo på landet, visar rapporten.

Ändå är det i storstadsområden som det byggs mest. Under åren 2016–2019 byggdes nästan 85 procent av alla nya bostäder antingen i storstäder, större städer eller pendlingskommuner nära storstäder.

ANNONS
ANNONS

”Mindre orter och landsbygder kommer att öka sin attraktivitet i spåren av pandemin, men då måste politiken hänga med i det, för att inte tala om bankernas trubbiga sätt att värdera marknader i dag. Vi borde underlätta för fler att få sitt drömboende”, säger Terese Bengard, Hela Sverige ska levas verksamhetschef, i en kommentar med adress till ansvariga politiker för framtidens boende.

Läs även: Lämna storstaden och starta egen verksamhet [DagensPS.se] »