Bostadspriserna Sverige steg i februari enligt Valueguards månadsstatistik som publiceras på måndagen.

HOX Sverige-index ökade 0,4 procent i februari jämfört med januari. Bostadsrättsindex steg med 0,3 procent och villaindex ökade med 0,5 procent.

Stockholm noterar en uppgång på 0,7 procent för bostadsrätter och en nedgång på 0,3 procent för villor. I Göteborg var uppgången 0,5 procent för bostadsrätter och nedgång 0,3 procent för villor och i Malmö steg bostadsrätter med 0,5 procent och villor steg med 1,2 procent.

ANNONS
ANNONS

Justerat för säsongseffekter ökade HOX-index med 0,2 procent. Bostadsrättsindex stiger 0,3 och villaindex ökar med 0,1 procent efter säsongsrensning. Priserna brukar öka något under februari, skriver Valueguard.

Prisnivån nationellt är högre jämfört med ett år sedan för både bostadsrätter och villor, men skillnaden är mindre än inflationen under samma period. HOX Sverige-index steg 0,7 procent på tolv månader. Bostadsrätter noteras här 0,8 procent högre och villor 0,7 procent högre.