Han angrep Göran Persson om bolånetaket, men nu får professorn själv kritik för ”ett alltför snävt perspektiv” i frågan.

ANNONS

Dagens PS berättade om när Professor Erik Hjalmarsson på Di debatt angrep Swedbanks styrelseordförande Göran Persson om bolånetaket, som Hjalmarson själv anser är rimligt och inte bör höjas.

Men nu får professorn mothugg på samma debattsida från Robert Boije, chefsekonom på SBAB och doktor i nationalekonomi, och Lars EO Svensson, affilierad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och före detta vice riksbankschef.

Visserligen delar duon Hjalmarssons bild i sak – att inte bostadsköpare ska överbelåna sig och att kreditgivningen till hushåll måste vara ansvarsfull.

Men de anser att professorn har ”ett alltför snävt perspektiv” i frågan kring bolånetaket.

Bostadsköp inte riskfritt

”Ur ett konsumentskyddsperspektiv är det förstås mycket bättre att få ett bolån med belåningsgrad 95 procent än att få ett bolån på 85 procent och ett blancolån på 10 procent”, skriver debattörerna bland annat och betonar att alla får räkna med prisrisker vid bostadsköp.

”Vill man inte ta sådana får man helt enkelt avstå från att köpa och hyra i stället.”

ANNONS
ANNONS

Hjalmarssons argument att unga förstagångsköpare utestängs från bostadsmarknaden håller inte riktigt heller, eftersom bolånetaket drabbar även dessa grupper, skriver Robert Boije och Lars EO Svensson, som håller med om att risken finns för prisfall på bostadsmarknaden.

Men prisfallen brukar inte vara långvariga, menar duon som radar upp motargument till professorns resonemang på Dagens Industris debattsida och påminner om en statlig utredning kring bolånetaket som lägger fram sitt slutbetänkande i november.