Svenskarnas köpkraft vid bostadsköp försämrades något under det tredje kvartalet. Swedbanks boindex sjönk till 113, jämfört med 115 kvartalet innan.

ANNONS

Trots nedgången är hushållens möjligheter att köpa en bostad generellt ganska goda eftersom man i snitt måste lägga 27 procent av disponibel inkomst på boendekostnader. I föregående kvartal var denna siffra 26 procent.

När Boindex är över 100 så innebär det att hushållen lägger mindre än 30 procent av disponibla inkomsten på boendet.

”Goda inkomster, låga räntor och en befintlig bostad som stigit i värde gör att de allra flesta har goda möjligheter att köpa en ny bostad. Men de som inte redan äger en bostad, vill skiljas eller är ensamstående med barn i en storstad har det svårare”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

ANNONS
ANNONS