Den gängse bilden är att folk flockar till Stockholm och att platsbristen blir allt mer påtaglig. I själva verket är siffran negativ och en ny rapport visar att snittpriset på en bostad kommer att vara lika i Stockholm och Nacka år 2035. 

Det är företaget Mäklarhuset som med stöd av siffror från SCB gjort en undersökning som visar att befolkningsutvecklingen i Sveriges huvudstad är stadigt nedåtgående. Förra året flyttade nästan 60.000 från kommunen, vilket jämfört med hur många som flyttade in uppgår i ungefär 12 personer varje dag.

Framförallt är det innerstadens kranskommuner som lockar, och i rapporten nämns särskilt Nacka, Järfälla och Norrtälje som attraktiva för innerstadsborna. Detta har lett till en prisökning i dessa kommuner och rapporten spår att en snittbostad i Nacka år 2035 kommer att kosta 83.000 per kvadratmeter, vilket är jämbördigt med en i Stockholms kommun.

ANNONS
ANNONS

Mäklarhusets vd Erik Wikander nämner de höga priserna i innerstaden som en stor anledning till att folk söker sig utåt till grannkommuner.

”Det finns en myt om att Stockholm varje dag växer med två busslaster med människor. Sanningen är att Stockholms kommun snarare töms med nära två busslaster — 84 personer — varje vecka. Det finns flera förklaringar: Stockholms bostadspriser är fortsatt höga och andra områden i närheten fortsätter bli allt mer attraktiva”, säger han i pressmeddelandet.

Senast Stockholms kommun hade en positiv befolkningsökning var 2015.