Danske Banks boprisindikator för september visar på kraftigt stigande bostadsrättspriser i Stockholm, höstens bostadsmarknad har fått ”en vrålstart”, heter det.

ANNONS

Det är Danske Banks chefsekonom Michael Grahn som slår fast det i en kommentar till bankens boprisindikator, som pekar på att bostadsrättspriserna i Stockholms kommun går upp 1,9 procent i september, och säsongsrensat motsvarar det en uppgång på 1 procent.

Störst är prisuppgångarna på stora lägenheter, enligt banken där Michael Grahn alltså konstaterar att höstens bostadsmarknad alltså vrålstartar i Stockholm.

Återinfört amorteringskrav skrämmer inte

Danske Bank tror att bostasfesten kan hålla i sig för i första hand för stora lägenheter, förutsatt att arbetsgivare är fortsatt välvilligt inställda till att medarbetare jobbar på distans och man konstaterar att det återinförda amorteringskravet, som pausades i pandemin, inte tycks ha fått någon negativ effekt på köpviljan hos bostadsspekulanter.

Framöver har Danske Bank svårt att se att prisrallyt på bostäder fortsätter, men samtidig tror banken inte att priserna direkt vänder ner, även om det kan ske nedgångar under ”enskilda månader”.

Prisökningarna väntas enligt Danske Banks prognos fortsätta, dock i lugnare takt.

”När hushållen återgår till mer normala konsumtionsmönster kommer vi troligtvis se en mer dämpad takt”, skriver Danske Bank.

Rekordlåga bolåneräntor

En förklaring till att bostadsmarknaden alltjämt står stark kan förstås vara de extremt låga bolåneräntorna i Sverige , som är nere på historiskt låga nivåer och till och med de lägsta sedan Statistiska centralbyrån började samla in statistik 2005.

ANNONS
ANNONS

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var i augusti 1,32 procent, skriver Statistiska centralbyrån. Även den rörliga räntan på nya avtal var på en lägre snittnivå, 1,41 procent.

Bostadslånen utgör 82 procent av den totala utlåningen till hushållen, och har vuxit stegvis sedan september 2020 enligt SCB. I augusti 2021 var tillväxttakten för bostadslånen 6,5 procent räknat på årsbasis.

Läs mer om det här: SCB: Lägsta bolåneräntorna sedan mätningarna startade [Dagens PS]