Hissar på arbetsplatser är säkrare än bostadshissar, fastslår expert.

ANNONS

Hem & Hyra uppmärksammar problemet med gamla och slitna hissar. De farligaste hissarna är också de två vanligaste hissarna som finns i många av våra bostadshus.

Det rör sig enligt Hissförbundet om minst 26 000 hissar som orsakar flest allvarliga olyckor och till med dödsolyckor. De två hisskategorierna uppges har farliga innerdörrar eller att det saknas skydd helt i korgöppningen, skriver Hem & Hyra som ringt runt till flera kommunala bostadsbolag och konstaterar att det hör till vardagen att hissar kantas av problem som slitage, sabotage och grus i dörrarna.

Strängare krav för arbetsplatshissar

Felen fixas som regel på några timmar, men det uppstår även grövre fel i exempelvis komponenter som tar längre tid att åtgärda.

”Sverige har ett mycket gammalt hissbestånd. Om man räknar att livslängden är mellan 20 och 30 år, så inser man att det är många gamla hissar som borde moderniseras”, säger Anne Geitmann På Hissförbundet till Hem & Hyra och förklarar att säkerhetsnivån på hissarna varierar.

”Ja, man tror till exempel inte att det är strängare regler för hissar på arbetsplatser än i bostadshus. Men så är det. 2012 skärptes reglerna för hissar i arbetslokaler. Då infördes ett retroaktivt krav på skydd i korgöppningen, med mycket bra resultat för säkerheten. Samma regler gäller inte för bostadshus”, berättar Anne Geitmann och tillägger att risken för svåra klämolyckor är stor.

I artikeln berättar en hissmontör, som jobbat med hissar i 40 år, att det är märkligt att gamla hissar tillåts i decennier utan krav på skärpts säkerhet.

”Det är fint med gamla hissar med gallergrindar och så, men ser man till säkerheten så är det förkastligt. Det är inte så att hissen trillar ner, men det är ju stor risk att klämma sig. Det är trix med grindar och dörrar.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer på hem & Hyra.

Läs även: Föreningens ekonomi oroar bostadsrättsägare [DagensPS.se] »