Familjerättsjurist radar upp tips hur du bör agera och vilka fällor du som föräldrar ska se upp med. ”Det handlar också om att lära barn vikten av att vara noga med pengar. Om mamma och pappa betalar både räntor och amorteringar, hur ska då barnet lära sig göra en budget eller klara sig i vuxenlivet?”, säger hon till Dina Pengar i Expressen.

ANNONS

Tidningen konstaterar utifrån en undersökning som Nordea låtit göra att drygt sex av tio föräldrar vill stötta sina barn ekonomiskt i samband med första boendet.

16 procent vill hjälpa till men har inte ekonomiska möjligheter att göra det, och 9 procent svarar i undersökningen att de tycker barnen bör stå på egna ben och klara sig själva.

Familjerättsjuristen Caroline Törnqvist, som intervjuas i artikeln, förklarar att föräldrar inte prompt behöver vara rättvis när barnen ska få hjälp, dock är det vanligast och annars behöver man vara medveten som förälder att det kan få konsekvenser som måste hanteras i efterhand, säger hon.

Lika viktigt är det att barn tar ansvar för sin egen ekonomi och frågan hon alltså ställer sig är hur de ska lära sig handskas med pengar om mamma och pappa står för räntor och amorteringar.

Hennes råd i Dina Pengar-artikeln är också att redan från början komma överens om hjälpen ska bestå av en gåva eller ett lån. Detta för att ”undvika missförstånd och konflikter”, deklarerar familjerättsjuristen och rekommenderar att ett skriftligt skuldebrev upprättas om det handlar om ett lån.

På samma sätt är tipset att skriva ett gåvobrev om det är en gåva.

”En gåva till barn är som huvudregel förskott på arv och får därmed konsekvenser om det finns andra syskon i familjen”, säger Caroline Törnqvist, som dessutom betonar att sambolagen gäller om ditt barn flyttar in i bostaden – som du som förälder hjälpt till med – tillsammans med en partner.

”Skulle ditt barn och hens sambo separera och sälja bostaden kan sambon därmed ha rätt till hälften av bostadens värde oavsett om hen varit med och betalat för den eller inte.”

ANNONS
ANNONS

Det finns undantag från regeln, förklarar hon, men för säkerhets skull är rekommendationen att skriva ett samboavtal där man kommer överens om att sambolagen inte ska gälla.

Slutligen kan en bostadsrättsförening neka medlemskap om köparen inte tänker bo i lägenheten, framgår det.

Läs mer på Expressen.se.