Enligt Skatteverket är det i samband med bostadsförsäljningar som folk oftast gör misstag ur skattesynpunkt. Det framgår av en uppdaterad analys som myndigheten gjort. Tillsammans med reseavdrag är bostadsförsäljningar det vanligaste skattefelet, visar analysen. Staten uppges gå miste om 5,3 miljarder kronor varje år på grund av detta.

ANNONS

De två nämnda felen står för hela 86 procent av alla skattetabbar som görs, framgår det i ett pressmeddelande.

”Vissa delar av skattefelet är mycket svåra att bedöma, men vi måste ändå göra en välgrundad analys. För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt följer vi även metodutvecklingen i andra länder och på internationell nivå noga. Bakgrunden till vårt uppdrag är att både Skatteverket och lagstiftare behöver en bättre grund för beslut om åtgärder mot felen”, säger Eva Samakovlis, chef för Skatteverkets analysenhet.

Skatteverket har sedan 2015 gjort slumpkontroller av privatpersoners deklarationer med syfte att bättre kunna mäta skattefelet.

ANNONS
ANNONS

Kolla här hur du ska deklarera din bostadsrättsförsäljning, hur du räknar ut vinst eller förlust och om bostaden ska redovisas som en privat bostadsrätt eller näringsbostadsrätt.