Med en köpeskilling om 176 miljoner kronor har Solna stad överlåtit mark till exploateringsbolaget Råsta Holding. Men marken kan vara värd uppåt en miljard, det skriver Mitt i Solna. ”Den här prislappen är för billig”, säger Socialdemokraternas oppositionsråd Sara Kukka-Salam. 

ANNONS

För att få in pengar till infrastruktur i Arenastaden var det från början tänkt att det skulle byggas 600 lägenheter vid Råstasjön. Genom att ge exploateringsbolaget Råsta Holding en bit mark vid Råstasjön skulle Solna stad kunna finansiera sin del av projektet. Men protester ledde till att byggplanerna stoppades av miljödomstolen.

Då gav kommunen Råsta Holding ett grönområde i Huvudsta till att bygga bostadsrätter på. Överenskommelsen undertecknades 2015 och i avtalet sattes priset på marken till 176 miljoner kronor. Marken har därför aldrig värderats.

”Genom marken i Råsta Holding har Arenastaden kunnat färdigställas med en mycket omfattande infrastruktur, som fullt har kunnat finansieras utan skattepengar. Staden kan genom detta beslut lämna Råsta Holding”, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Går emot sina egna riktlinjer

Däremot står det i Solna stads riktlinjer för exploateringsavtal att mark alltid ska överlåtas till marknadspris och att markpriset indexregleras.

Socialdemokraterna menar att det inte har skett i det här fallet. De anklagar kommunen för att inte sälja marken på marknadsmässiga grunder om man ser till vad marken är värd.

”Skulle det vara en annan aktör som skulle vilja bygga på den här marken så skulle priset vara ett annat. Den här prislappen för billig”, säger oppositionsråd Sara Kukka-Salam(S).

Undervärderad med flera hundra miljoner

Jämfört med andra projekt i Solna, där kvadratmeterpriset ligger på 20 000 kronor, borde priset för marken landa på runt 870 miljoner kronor. Socialdemokraterna tycker att det enda rimliga vore att en värdering görs.

När Pehr Granfalk får frågan om det finns någon risk med att kommunen får för lite betalt svarar han:

”Den risken finns alltid vid marköverlåtelser. I det här fallet kommer ju staden i så fall att få tillbaka pengarna när bolaget avvecklas, eftersom staden är delägare i Råsta Holding. Staden har genom delägandet i Råsta Holding fått en fantastisk ny stadsdel i Arenastaden med en mycket omfattande infrastruktur, som är fullt finansierad utan skattepengar.”

ANNONS
ANNONS

Råsta Holding ägs till 75 procent av Peab och Fabege via det gemensamma bolaget Visio. Solna stad äger 25 procent av bolaget och är minoritetsägare.

Läs hela artikeln här.

Läs även: De ska utveckla en helt ny stadsdel i Solna [Dagens PS]