Fler binder sina bolån, uppger SEB och konstaterar i boprisindikatorn för februari att hushållens förväntan på bopriserna vänt ned.

ANNONS

I februari minskar SEB:s boprisindikator med 6 enheter, från 51 till 45, och på regional nivå uppges indikatorn ligga mellan 35 och 55 enheter.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger på 0,82 procent, vilket är en ökning med hela 0,21 procentenheter.

Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 12 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger i februari på 55 procent. Det är en minskning med 4 enheter från förra månaden.

Fler tror nu att bostadspriserna går ned

Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 10 procent, vilket är en ökning med 2 enheter. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent.

”En kraftig börsnedgång i januari, signaler om slutet på pandemin samt en växande och märkbar inflations- och ränteoro verkar ge avtryck i hushållens förväntningar på bostadspriserna det kommande året. Det vi nu ser kan vara början på en normalisering av prisförväntningarna”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Hushållen börjar se slutet på det extremt låga ränteläget. Inte sedan 2014 har hushållen förväntat sig en lika hög reporänta om ett år, vilket också är i linje med den växande andel hushåll som planerar att binda sina rörliga lån”.

Så många tänker binda bolånet

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden.

Andelen som säger att de i dag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 enheter till 18 procent jämfört med föregående månad.

ANNONS
ANNONS

Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enheter från 34 till 31 procent.

Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad, från 15 till 16 procent.

Läs även: Bankerna tjänar mer på sina bolån – prutläge [Dagens PS]