Om Riksbanken följer efter andra centralbanker med räntehöjningar riskerar det att slunga in Sverige i en ”onödigt djup lågkonjunktur”, varnar SBAB.

ANNONS

Det statliga bolåneinstitutet skriver i senaste numret av Boräntenytt, som du kan ladda ner här (pdf), att förväntan är att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter på junimötet.

Därefter räknar SBAB med att det är slut på räntehöjningar och att styrräntan toppar på 3,75 procent samtidigt den rörliga boräntan når 4,8 procent i slutet av året.

SBAB spår att styrräntan sjunker ner mot 3,5 procent först under 2025.

”Även om det alltjämt råder stor osäkerhet om utvecklingen, så är vår bedömning att de rörliga bolåneräntorna sjunker tillbaka kraftigt redan nästa år”, säger den statliga bolånebankens chefekonom Robert Boije.

SBAB tror på flera räntesänkningar under 2024

Prognosen från SBAB är att inflationstakten på årsbasis faller tillbaka kraftigt under andra halvåret i år, samtidigt som månadsinflationen hamnar strax över målet i slutet av 2023.

Med det i åtanke är förväntan att Riksbanken under 2024 sänker styrräntan flera gånger med början i februari.

”Bedömt utifrån Riksbankens agerande och resonemang hittills väntar vi oss att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter vid nästa möte. Det är dock en farlig strategi att Följa John med andra centralbanker. Risken finns för en onödigt djup lågkonjunktur. Riksbanken borde lägga större tyngd vid Sveriges räntekänsliga ekonomi och att vi inte ännu har sett den fulla effekten av redan gjorda räntehöjningar. Många sitter med låga bundna räntor som löper ut i år. Flera andra faktorer talar också för kraftigt fallande inflation under det andra halvåret i år”, kommenterar Robert Boije.

ANNONS
ANNONS

Läs hela pressmeddelandet.

Läs också: Avslöjad: Så hög boränta har riksbankschefen [Dagens PS]