Under första halvan av oktober gick priserna på bostadsrätter upp 0,8 procent i Stockholm, enligt Valueguard.

ANNONS

I Göteborg steg priserna på bostadsrätter med 0,3 procent under första halvan av oktober, jämfört med hela september, men Stockholm är som framgår fortsatt hetast på bostadsmarknaden.

I Sverige som helhet avancerade bostadspriserna med 0,3 procent i september, jämför med augusti, och säsongsrensat motsvarar det en uppgång med 0,5 procent, enligt Valueguards HOX-index.

Priserna på bostadsrätter steg 0,6 procent i september jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 0,1 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,5 procent och villapriserna med 0,4 procent.

I Stockholm steg priserna i september med 1,2 procent för bostadsrätter och 0,2 procent för villor.

I Göteborg klättrade priserna med 0,2 procent för bostadsrätter och 1,2 procent för villor, medan priserna i Malmö gick ner med 0,2 procent för bostadsrätter och steg med 1,5 procent för villor.

September i linje med förväntan

”Att villaindex för riket går sämre än alla tre storstäder i september förklaras av att villaindex för medelstora städer faller med 0,6 procent. När vi justerar för säsongseffekter stiger HOXSWE med 0,5 procent”, skriver Valueguard i ett pressmeddelande och menar att septembersiffrorna är i linje med hur det brukar se ut i september.

Bostadsrättspriserna gick upp med 0,5 procent medan villapriserna steg med 0,4 procent efter säsongsjustering.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 7,9 procent, ned från 8,5 procent i augusti, samtidigt som villapriserna stigit 15,1 procent, jämfört med 16,3 procent förra månaden.

Erik Olsson fastighetsbyrå konstaterar i en marknadskommentar att ”trenden med oavbrutna prisuppgångar har ersatts av en lite mer avvaktande konsolidering”.

ANNONS
ANNONS

Återgången till ett mer normalt konsumtionsmönster efter pandemin gör, enligt Erik Olsson fastighetsbyrå, att mindre pengar kommer att spenderas på bostäder framgent; detta beroende på att de disponibla inkomsterna i stort sett inte förändrats något.

”På Erik Olsson räknar vi med att bostadspriserna stabiliseras runt den nuvarande nivån så länge det inte uppstår oro för ränteökningar. Mot slutet av november brukar utbudet bli lite mindre inför jul”, heter det vidare.

Läs även: Mäklare spår att priserna faller mest för småhus [Dagens PS]