Högre smittspridning av coronaviruset kommer ge lägre räntor och boräntor då återhämtningstakten dämpas och centralbankerna vill stötta och stimulera ekonomierna, enligt Nordeas senaste boränteprognos.

ANNONS

Coronaviruset styr fortfarande agendan och om dödstalen stiger jämte en högre press på vården kommer återhämtningen dämpas. Det ska dock mycket till för att få samma nedstängningar som tidigare.

Riksbanken borde enligt Nordea vara försiktig i sina köp av bostadsobligationer som håller ner räntor även mot hushållen men de verkar fortsatt bekymrade över pandemin och ämnar inte minska stimulanser.

För hushållen kan det vara attraktivt att använda det till att binda delar av lånen. Å andra sidan ska det mycket till för att räntorna stiger markant i närtid.

ANNONS
ANNONS