Enligt Nordea byggs det ovanligt många bostäder i landet just nu, skriver Di.

ANNONS

”Ser vi till utvecklingen av antalet bostäder och jämför med befolkningstillväxten finns det dock inte mycket som pekar på att det råder brist på bostäder”, slår Nordeas chefsanalytiker på Nordea Markets, Andreas Wallström, fast i rapporten ”Myten om bostadsbristen”.

Han menar att det bara är bostadsbrist i vissa regioner, i första hand i Stockholm, och att kommunerna som uppger att det är brist på bostäder (255 av 290) bygger dessa argument på sina prognoser om befolkningstillväxten, som han anser är förknippat med ”stor osäkerhet”.

Även Boverkets prognos – som gör gällande att 400.000 bostäder behövs fram till 2020 – ifrågasätts av Andreas Wallström, som menar att dessa kalkyler utgår från gamla befolkningsprognoser, framgår det på Di.se.

MISSA INTE: Expert: Byggboom bäddar för krasch [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Akut bostadskris trots ökat byggande [DagensPS.se] >