Marginell prisnedgång på bostadsmarknaden

Uppdaterad: 19 nov. 2019Publicerad: 19 nov. 2019
Bostadspriserna fortsatte att stiga i augusti på både lägenheter och villor i samtliga regioner i Sverige med undantag för lägenhetspriserna i Storgöteborg som stod stilla. Bilden är från Malmö. (Foto: TT)
Bostadspriserna fortsatte att stiga i augusti på både lägenheter och villor i samtliga regioner i Sverige med undantag för lägenhetspriserna i Storgöteborg som stod stilla. Bilden är från Malmö. (Foto: TT)

De svenska bostadspriserna sjönk marginellt i oktober, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS
ANNONS

I oktober går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner med 0,1 procent. Bostadsrättsindex är stillastående och villaindex sjunker med 0,2 procent.

I Stockholm ökar såväl bostadsrätts- som villaindex med 0,4 respektive 0,6 procent. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 0,3 procent medan villaindex ökar med 1,2 procent. I Malmö sjunker bostadsrätter med 0,3 procent och villaindex med 1,0 procent.

Det är vanligt att index sjunker i oktober. Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,1 procent. Efter säsongsjustering går bostadsrättsindex för riket upp med 0,8 procent medan villaindex ökar med 1,1 procent.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av november i Stockholm och Göteborg. I Stockholm ökar då priserna med 1 procent medan de minskar med 1 procent i Göteborg.

Antalet försäljningar i oktober låg ungefär 10 procent högre än både 2018 och 2017 års nivå. Volymökningen är betydligt större för bostadsrätter än för villor jämfört med 2018.

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire