Mäklare tror på stiltje på Sveriges bostadsmarknad – att priserna står stilla resten av året, enligt Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel.

ANNONS

I undersökningen framgår att en majoritet av Fastighetsbyråns mäklare tror på stiltje på Sveriges bostadsmarknad, att priserna blir stillastående resten av året.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,54 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Det kan jämföras med 7,72 när samma fråga ställdes i april och 5,25 i juni 2020. Det är fortsatt tydlig fördel för säljarna men siffrorna tyder på en viss avmattning jämfört med april.

Trendbrott ”naturligt”

”Vi har haft en tydligt ökad efterfrågan på bostadsmarknaden i två år, speciellt påtagligt sedan förra våren. Det har dock funnits några hack i kurvan och det är möjligt att det är samma sak nu. I juni och december kan vi ibland se en effekt av att vi är på väg in i semestertider och en lugnare period. Men efter den extremt heta marknad vi haft senaste tiden, med kraftiga prisökningar, känns det också naturligt att vi får ett trendbrott”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar i pressmeddelandet.

På frågan om hur prisutvecklingen blir under andra halvåret i år svarar en majoritet, 66 procent, att bostadspriserna blir stillastående de kommande sex månaderna.

Bara knappt var femte, 19 procent, tror att bostadspriserna fortsätter upp, medan 15 procent tror på en prisnedgång.

När det gäller villapriserna tror 54 procent på oförändrade priser, 37 procent på en uppgång och endast 9 procent på nedgång.

ANNONS
ANNONS

Fortsatt prisrally ”osannolikt”

”Det är osannolikt att de kraftiga prisökningarna vi haft kommer att fortsätta även under hösten. Stabila eller svagt stigande priser känns mer realistiskt. Bostadspreferenserna har förändrats under pandemin vilket lett till ökad efterfrågan på villor. Och fler av våra mäklare tror också på stigande villapriser, än på prisökning på bostadsrätter. Det blir intressant att följa om den utvecklingen kommer fortsätta även när vi kan leva ett mer normalt liv”, säger Johan Engström.

Läs även: Danske Bank spår dämpade bostadspriser [DagensPS.se] »