Den svenska bostadsmarknaden är föremål för internationell oro. Den amerikanska affärstidningen Bloomberg kallar den för ”Europas bubbligaste” och att den gör ”politiker nervösa”. 

ANNONS

Priserna på den svenska bostadsmarknaden sjunker något i juni enligt onsdagsmorgonens statistik från Valueguard, som Dagens PS rapporterade om.

Men 2021 är fortfarande ett rekordår, och det är vanligt att bostadspriserna sjunker i juni, vilket många experter brukar beskriva som en säsongseffekt enligt pressmeddelandet från Valueguard.

”Europas bubbligaste”

Oron kring den svenska bostadsmarknaden är internationell, Bloomberg Economics skrev förra månaden att det är ”Europas bubbligaste”.

Regeringskrisen i juni där statsministern tvingades avgå kretsade kring hyresmarknaden, och de politiska diskussionerna kring att fasa ut ränteavdraget för bostadsägare är i fokus i en ny artikel om den svenska bostadsmarknaden i Bloomberg med rubriken: ”Europas skummaste bostadsmarknad gör politiker nervösa”.

Storbritanniens bostadsmarknad kraschade 1988 och hade det tufft flera år framåt när landet började skruva på liknande åtgärder, konstaterar tidningen som en varning till Sverige.

Samtidigt så jämförts Sverige med länder som Kanada och Nya Zeeland, där bostadspriserna gått i taket.

De svenska bostadspriserna är upp med 74 procent sedan 2010, EU-snittet är 31 procent. Tyskland har dock liknande siffror som Sverige sedan 2010 och Estland ligger på 127 procent. I år har Sverige högsta prisökningen i Europa, vilket av Bloomberg härleds till låga räntor och förmånliga skattevillkor med ränteavdrag.

Vill fasa ut ränteavdraget – men hur? 

Det finns en majoritet i Sveriges riksdag för att fasa ut ränteavdraget i etapper, det är ingen som vill ta bort det på en gång. De två regeringspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna har dock olika syn på hur det ska gå till, konstaterar Bloomberg. MP vill börja fasa ut avdraget redan nästa år, Socialdemokraterna har mindre bråttom.

”Att köpa en bostad är den största investeringen som en ungdom eller en familj gör någonsin i livet. Och ska man då förändra villkoren för det så måste man göra det med oerhört stor varsamhet”, sa finansminister Magdalena Andersson i juni, vilket Dagens PS rapporterade om.

ANNONS
ANNONS

Finansministern vill i stället se en bred överenskommelse över blockgränsen, för att få stabilitet i systemet.

”Det här är ingenting som kan förändras hipp som happ av små majoriteter i riksdagen. Utan där skulle man i så fall vilja ha bredare överenskommelser med andra partier, till exempel i en större skattereform. För det här är inget som ska ändras vart fjärde år”, säger hon.

Bostadspriserna
(Källa: Bloomberg)


Läs mer:
Kolla – nu faller priset på din villa