Hushållen i Sverige spår högre ränta, enligt SEB:s senaste i boprisindikator. Fler tänker nu binda räntan.

ANNONS

Hushållen i Sverige spår högre ränta och tror att reporäntan ligger 0,07 procentenheter och är 0,47 procent om ett år. Jämfört med vad hushållen trodde i maj alltså.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande respektive fallande bostadspriser, och i juni har den sjunkit med 1 enhet till 65.

Det innebär att 70 procent av hushållen, sju av tio, fortfarande tror på stigande bostadspriser, vilket är samma nivå som i maj och som Dagens PS rapporterade om då.

Något fler tror på prisfall

Samtidigt tror nu 5 procent att bostadspriserna faller, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med maj.

”Efter fem månader av stigande förväntningar ser vi nu en lättare inbromsning bland hushållen. Den pessimistiske kanske drar slutsatsen att senaste tidens bostadsdebatt om överhettning, insiders/outsiders och stigande skulder nu får genomslag på hushållens förväntningar. Medan den optimistiske nog inte skulle dra för långtgående slutsatser av en månads nedgång. Det är trots allt fortfarande 7 av 10 svenskar som tror på stigande bostadspriser det närmaste året”, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB, i en kommentar i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

När det gäller andelen hushåll som avser att binda räntan märks en ökning med 2 procentenheter, jämfört med maj, och 7 procent planerar nu att binda räntan.