Dagens PS

Det här ska du tänka på vid en badrumsrenovering

Det här ska du tänka på vid badrumsrenovering
Är det dags att uppdatera badrummet? Husexperten Stefan Öhrling ger viktiga tips och råd inför en badrumsrenovering. (Foto: Pexels)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 26 mars 2021Publicerad: 22 mars 2021

Ett nytt och fräscht badrum är det inte många som tackar nej till. Men det kan vara komplicerat att renovera våtrum och det är många moment som måste bli rätt. Experten tipsar om vad du bör tänka på vid en badrumsrenovering. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Trots att många är medvetna om att badrum är komplicerade att renovera sker det fortfarande felaktiga renoveringar och skador. Rör- och ledningssystem samt tätskikt är de vanligaste skadorna som uppstår.

Anticimex husexpert Stefan Öhrling tipsar om vad du bör tänka på innan, under och efter renoveringen så att badrummet blir vattentätt, funktionellt och ventilerat.

Innan renoveringen

Den första rekommendationen är att välja en totalansvarig entreprenör som du kan vända dig till under hela renoveringen. Det finns en hel del att tänka på när du handlar upp en entreprenör. Efter en offert som du är nöjd med bör du kolla upp ett antal referenser.

Det här ska du tänka på vid badrumsrenovering

Entreprenören måste vara ansluten till en branschorganisation för att du ska kunna få kvalitetsdokument efter renoveringen. Det ska beskriva projektet och vilka material och produkter som använts. (Foto: TT)

Du ska även kolla upp att entreprenören har behörighet, garantier och betalar skatt – för att du ska kunna göra ROT-avdrag. Sen ska ni skriva ett avtal om vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. En förutsättning är att entreprenören är ansluten till en branschorganisation så att du kan kräva ett kvalitetsdokument efter renoveringen. Det ska beskriva projektet och vilka material och produkter som använts.

Under renoveringen

Anticimex husexpert rekommenderar att du bör dokumentera så mycket som möjligt med både bilder och mejlkorrespondens när renoveringen är igång. Det finns även några moment du bör vara extra uppmärksam på:

ANNONS

• Hela golvet ska luta mot golvbrunnen

• Endast avlopp får finnas i golvet, inga andra rörgenomföringar

• De fasta installationerna ska följa monteringsanvisningar

• Det ska finnas frånluftsventilation

• Golvbrunn, tätskikt/brunnsmanschett och klämring ska vara rätt monterade

• Rörgenomföringar ska vara korrekt utförda

• Inbyggd WC ska ha inspektionslucka och dräneringsrör

• Takspottar ska vara installerade av behörig elektriker

ANNONS

Efter renoveringen

De vanligaste felen som uppstår efter en badrumsrenovering grundar sig i att det inte är fackmässigt utfört. Golvbrunn som inte är utbytt, anslutits fel eller saknar någon del är exempel på fel som kan uppstå. Det kan även handla om rörgenomföringar som är felaktigt utförda eller börjar läcka.

Renovering, Anticimex, Husexpert

Det är viktigt att renoveringen är fackmässigt utförd annars kan det hända att försäkringen inte täcker eventuella skador som uppstår efter renoveringen. (Foto: TT)

För att det ska vara ett fackmässigt utförande ska arbetet utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material.

Om reglerna inte följs riskerar du som renoverar få nedsättning eller i värsta fall helt utebliven skadeersättning från försäkringsbolaget vid en skada.

Det är därför viktigt att du och din entreprenör kommer överens om och noterar de eventuella avvikelser som upptäcks vid renoveringen och vad det kan innebära vid en skada. Du som beställare bör informeras vilka konsekvenser avvikelsen kan innebära vid en vattenskada som är orsakad av eller kring avvikelsen.

Läs mer om badrumsrenovering hos Anticimex.

Läs mer: Styla och sälj bostaden nu!

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS