Boverket har tagit fram en ny prognos i vilken 54 000 bostäder förväntas påbörjas under 2020 och 52 500 nästa år. Den nya prognosen är en effekt av att bostadsmarknaden utvecklats starkt i år trots de dystra vårprognoserna.

ANNONS

”Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjort före pandemin”, heter det i ett pressmeddelande.

I senaste bedömningen i september var prognosen att det skulle påbörjas 48 000 bostäder i år och 42 500 bostäder 2021.

Utöver prognoserna om bostadsbyggandet har Boverket också gjort beräkningar som nu visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet är i linje med eller över befolkningsökningen.

ANNONS
ANNONS

”Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020 – 2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen”, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.