Den svenska bostadsbristen har på senare år minskat, men den är fortsatt stor, visar Boverkets årliga enkät.

ANNONS

Enkäten går ut till landets samtliga kommuner och för fjärde året i rad minskar bostadsbristen.

Dock framgår det att bostadsbristen alltså är fortsatt stor. 207 av 290 kommuner uppger i år att det är underskott på bostäder, det är fem kommuner färre än förra året och 33 färre än 2019, skriver TT på SvD.se.

Framför allt är det unga, studenter, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som har svårt att få bostad, enligt resultaten från kommunerna och Boverkets studie baseras på.

Även Sveriges Radio rapporterar om Boverkets studie och konstaterar att bostadsbristen är fortsatt markant i många grupper trots ett ökat bostadsbyggande.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Expert: Rekordbilligt att köpa bostad [DagensPS.se] »