Det är brist på bostäder i en majoritet av Sveriges kommuner, men för tredje året i rad minskar antalet kommuner med bostadsbrist. Det framgår i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät skriver Bostadsrättsnytt.

ANNONS

 Det finns för få bostäder för att mätta efterfrågan i 212 av Sveriges 290 kommuner. Men även om det råder bostadsbrist ser statistiken ljus ut. 28 färre kommuner har bostadsbrist jämfört med förra året enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Det betyder att för tredje året i rad minskar bostadsbristen.

Även om underskottet minskar är efterfrågan på bostäder fortfarande stor. Trots att många nya bostäder byggs hjälper det ofta inte dem som är nya på marknaden. Det är svårt för främst studenter, unga, nyanlända och personer med funktionsvariation att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är även svårt för äldre personer som vill eller behöver byta bostad.

Svårast är det för nyanlända där cirka två av tre kommuner menar att de har underskott på bostäder.

ANNONS
ANNONS

Läs även: SBAB: Dramatisk minskning av nya byggprojekt [Dagens PS]