Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 49.800 lägenheter årets tre första kvartal.

ANNONS

Cirka 49.800 lägenheter började byggas årets tre första kvartal.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 40.100 i flerbostadshus. De är 13 procent fler än under motsvarande period 2016. Preliminärt var cirka 51 procent av dessa upplåtna som hyresrätter.

I småhus påbörjades cirka 9.700 lägenheter under perioden vilket är nästan exakt lika många som under de tre första kvartalen 2016.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 3.100 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2.558 lägenheter under motsvarande period 2016.

ANNONS
ANNONS

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 9 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 23 procent.