Boverket konstaterar att bostadsbyggandet fortsätter öka i år och nästa år.

ANNONS

Men det räcker inte långt för att råda bot på den rådande bostadsbristen i Sverige. Hela 75 procent av landets kommuner räknar med underskott på bostäder på tre års sikt.

Det här framgår av Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande. Inte mindre än 255 av landets 290 kommuner vittnar om underskott på bostäder. Det är 15 fler än förra året. Endast 34 kommuner anger att det är balans medan en kommun uppger att det är överskott på bostäder.

”Styrkan i efterfrågan och kapaciteten i byggsektorn är svår att bedöma. Dessa osäkerheter gör att vi inte kan utesluta att byggstarterna faktiskt minskar något under 2018. Däremot indikerar kommunernas bedömningar ett ännu starkare scenario där närmare 80 000 bostäder skulle kunna påbörjas år 2018. På lite längre sikt kan räntehöjningar utgöra en betydande risk för efterfrågan på bostäder”, skriver Boverket i pressmeddelandet.

MISSA INTE: SEB: Bostäder centralt för tillväxt [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Boverket: Nya bostäder räcker inte [DagensPS.se] >