Allt fler ansöker om att göra sådana tillbyggnader som inte kräver bygglov. Det visar Boverkets statistik från 2021. Det kan handla om tillbyggnader på huset, som altaner, men också om fristående småhus, som attefallshus.

ANNONS

Sammantaget har antalet ansökningar om sådana tillbyggnader som inte kräver bygglov ökat med 11 procent, skriver Boverket i ett pressmeddelande.

Bland den sortens ansökningar ingår attefallshus, friggebodar, inhängningar för uteplatser, altaner, tillbyggnader som exempelvis takkupor och liknande. Attefallshusen ökar i antal, men färre tycks bygga friggebod, baserat på Boverkets statistik.

Antalet anmälningsärenden för bygglovsbefriade åtgärder var 17 000 för de svarande kommunerna år 2021, vilket var en 11 procentig ökning jämfört med året innan. Framför allt var det ärenden som avsåg komplementbyggnader som ökade. Av de inkomna anmälningarna för bygglovsbefriade åtgärder avsåg 62 procent attefallshus.

De flesta ansökningar rör bygglov

Antalet inkomna ansökningar om lov, förhandsbesked och villkorsbesked var 124 000 för de svarande kommunerna år 2021, vilket var en ökning på12 procent jämfört med året innan. Ansökningarna utgjordes till 88 procent av bygglov, inklusive tidsbegränsade bygglov och säsongslov.

Vad som minskar är antalet detaljplaner hos kommunerna och länsstyrelserna.

ANNONS
ANNONS

Under år 2021 antogs 1 239 detaljplaner, vilket visar en fortsatt lägre nivå jämfört med åren 2005–2018. Det är fortsatt mest vanligt att kommunerna tar fram nya detaljplaner. Cirka 70 procent av de antagna detaljplanerna är nya detaljplaner och ungefär en femtedel är ändringsplaner.

Läs också:

Lättare med Attefallshus – kritik från kommuner [Dagens PS]