Enligt Carl Svernlöv får den icke beviljade ansvarsfriheten ingen omedelbar rättsverkan. Det betyder att beslutet inte får några direkta eller automatiska konsekvenser för de inblandade.

ANNONS

”Beslutet innebär bara att bolaget under ett års tid förbehåller sig rätten att väcka talan mot de personer som inte beviljats ansvarsfrihet”, säger Carl Svernlöv.

Men den möjligheten innebär inte automatiskt att det måste bli fortsatta processer mot, i Swedbank-fallet, Michel Wolf eller Anders Sundström.

Swedbanks revisorer rekommenderade stämman att bevilja ansvarsfrihet, men den linjen fick inte ägarnas stöd. Teoretiskt innebär det, enligt Svernlöv, att möjligheterna att väcka talan försvagas.

I en internationell jämförelse är den svenska lagstiftningen om ansvarsfrihet ovanlig. Internationella ägare har svårt att förstås sig på reglerna.

”De vill inte i förväg frånsäga sig rätten att väcka talan”, säger Carl Svernlöv

PS. När Dagens Industri kontaktar Michael Wolf beskriver han situationen som ”olycklig” men är inte orolig över sin egen skuld. [Di.se] »

”Jag är säker på att jag aldrig har brutit mot några lagar eller interna regler när det gäller mina egna aktieinvesteringar och jag ser fram emot att träffa åklagaren för att få den frågan ur världen.”

ANNONS
ANNONS

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

Eller via Facebook!