Enligt en undersökning som Cint genomfört på uppdrag av SBAB svarar sju av tio ja på påståendet att boendesituationen har en positiv påverkan på det egna välbefinnandet.

ANNONS

82 procent av de mellan 56 och 80 år anser det medan endast 53 procent i åldrarna 20 till 29 år upplever samma sak.

”Det finns en stor skevhet i detta, och speglar att det är allra svårast för de yngsta på bostadsmarknaden. Svaren i vår undersökning är en tydlig signal på hur central en egen bostad är inte bara för den egna utvecklingen utan helt uppenbart även för välbefinnandet”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i pressmeddelandet.

Enkäten gjordes i slutet av juni och 1 044 personer 20-80 år svarade.

ANNONS
ANNONS