I det tysta gav energiministern Anders Ygeman (S) och statliga Svenska kraftnät en miljard kronor – nationella elberedskapspengar – till ett privat bolag för att lösa elbristen i Stockholm.

annons
annons

Dagens Nyheter avslöjade att Anders Ygeman i hemlighet träffade en överenskommelse med Svenska kraftnät om att bekosta upprustningen av ett uttjänt kraftvärmeverk för att lösa Stockholms elbrist.

En miljard kronor av elberedskapspengar ska användas för ändamålet.

Men det har inte föregåtts av någon samhällsanalys vilket Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola och expert på elmarknaden, anser är ”hårresande”.

Frågas ut vid lunchtid

Det här bakgrunden till att energiminister Anders Ygeman och även Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe i dag, tisdag 9 mars, frågas ut av riksdagens näringsutskott.

Det sker vid lunchtid, uppger DN.

Lars Hjälmered (M), som är näringsutskottets ordförande, säger till tidningen att han vill ha svar på varför elberedskapspengar vikts till en allmän el-effekthöjning.

”Stämmer uppgifterna att detta varit en plan bakom kulisserna och att nationella elberedskapspengar gått till ett privat bolag i Stockholm är det allvarligt”, säger Lars Hjälmered till DN.

ANNONS
ANNONS

Anders Ygeman är anmäld även till riksdagens konstitutionsutskott av samma anledning. Bakom KU-anmälan mot energiministern står Sverigedemokraterna.

”Kärnan i KU:s granskning är huruvida Ygeman följt de regler som det innebär att vara minister, alltså om han utövat ministerstyre. Vi kommer att fråga om själva avtalet gentemot aktörerna i Stockholm och hur den här åtgärden egentligen kom till”, säger Lars Hjälmered.