Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 89 143 miljoner kronor (76 930), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 86 327.

Rörelseresultatet blev 8 297 miljoner kronor (6 834), väntat rörelseresultat var 8 026. Rörelsemarginalen var 9,3 procent (8,9).

Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet
om 730 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 7 727 miljoner kronor (6 245), analytikerkonsensus 7 804.

Resultatet efter skatt blev 5 796 miljoner kronor (4 666), analytikerkonsensus 5 766.

Resultat per aktie hamnade på 2,78 kronor (2,25).

Orderingång på lastbilar uppgick till 71 965 stycken (55 622). Leveranserna var 51 574 stycken (43 927).

ANNONS
ANNONS

Orderingång på anläggningsmaskiner uppgick till 23 938 stycken (17 487). Leveranserna var 22 102 stycken (16 369).

”När vi blickar framåt så ser vi att den höga orderingången kommer att innebära att begränsningarna i leverantörskedjan och de kostnader som dessa medför kommer att bestå den närmaste tiden. Det finns mer att göra för att öka effektiviteten i hela värdekedjan. Detta kommer fortsatt att vara vårt fokus under kommande kvartal”, säger vd Martin Lundstedt i rapporten.

Volvo, Mkr Q1-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017
Nettoomsättning 89 143 86 327 3,3% 76 930
Rörelseresultat 8 297 8 026 3,4% 6 834
Rörelsemarginal 9,3% 9,3% 8,9%
Resultat före skatt 7 727 7 804 -1,0% 6 245
Nettoresultat 5 796 5 766 0,5% 4 666
Resultat per aktie, kronor 2,78 2,25

Konsensusdata från Bloomberg