Vinsten rasar för den svenska klädbjässen

Uppdaterad: 26 juni 2019Publicerad: 26 juni 2019
I slutet av juli kom nyheten om att storägaren Mellby Gård lägger bud på Kappahl. det var den morgonens största affärsnyhet. Se länk i artikeln. (Foto: TT)
I slutet av juli kom nyheten om att storägaren Mellby Gård lägger bud på Kappahl. det var den morgonens största affärsnyhet. Se länk i artikeln. (Foto: TT)

Klädkedjan Kappahl redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

ANNONS
ANNONS

“Försäljningsmässigt har det tredje kvartalet varit en besvikelse, bortsett från Polen som fortsatt utvecklas mycket bra. Kappahl har haft ett för svagt erbjudande på de nordiska marknaderna då vårt damerbjudande inte varit tillräckligt attraktivt. Vi har helt enkelt inte varit tillräckligt relevanta för vår viktiga damkund”, skriver vd Elisabeth Peregi i rapporten.

Omsättningen uppgick till 1 200 miljoner kronor (1 242).

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (121). Rörelsemarginalen var 0,5 procent (9,7).
Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på 43 miljoner kronor för det program som påbörjats för att förstärka resultatet. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir för kvartalet 49 (121) och ackumulerat 103 (216) miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 2 miljoner kronor (121).

Resultatet efter skatt blev 6 miljoner kronor (94).

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (1,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 183 miljoner kronor (292).

Kappahl, MkrQ3-2018/2019Q3-2017/2018
Nettoomsättning1 2001 242
Rörelseresultat6121
Rörelsemarginal0,5%9,7%
Resultat före skatt2121
Nettoresultat694
Resultat per aktie, kronor0,081,22
Kassaflöde från löpande verksamhet183292

 

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS