De klimatvänliga energikällorna står i dag för en tiondel av den globala elen, enligt rapport.

ANNONS

Tankesmedjan Ember står bakom analysen som visar att vind- och solproduktionen ökat med 14 procent under årets första halvår, jämfört med samma period 2019.

Det här innebär att vind och sol nu svarar för en knapp tiondel av elen globalt, en ökning från 8,1 procent 2019 till 9,8 procent under första halvåret 2020.

Sedan 2015 då Parisavtalet undertecknades handlar det om en fördubbling av sol- och vindkraft, samtidigt som den klimatskadliga kolförbränningen sjunker.

Växer så det sprakar

I Ryssland står sol och vind endast för 0,2 procent av elen. Men i flera andra stora länder står det klimatvänliga alternativet för en tiondel av densamma.

Så är det i Kina, Indien, Japan och Brasilien. I Turkiet är 13 procent sol- och vindkraft. I EU är siffran ännu högre (21 procent), liksom i Storbritannien (33 procent).

I Tyskland kommer nästan hälften av elen från sol och vind (42 procent), enligt Ember-analysen.

Efterfrågan på el har minskat i coronapandemin, men det är tveklöst så att sol och vind vinner mark mot kolkraften.

ANNONS
ANNONS

Sedan 2015 har sol och vind snuvat kol på fem procentenheter av marknaden, men det är fortfarande så att kolanvändningen måste ner mer för att klimatmålet ska nås med minskad uppvärmning.

”Länder över hela världen är nu på samma väg – bygga vindkraftverk och solpaneler för att ersätta el från kol och gaseldade kraftverk. Men för att ha en chans att begränsa klimatförändringarna till 1,5 grader måste kolproduktion minska med 13 procent varje år under detta årtionde. Det faktum att kolproduktionen under en global pandemi fortfarande bara har minskat med 8 procent visar hur att det är långt kvar. Vi har lösningen, det fungerar, det händer bara inte tillräckligt snabbt”, konstaterar Dave Jones, senior analytiker på Ember i rapporten.