Gruvbolaget Lundin Mining lämnar produktionsprognoser för den kommande treårsperioden samt prognoser för kostnader (cash cost) och kapitalinvesteringar för 2020. Därtill aviserar bolaget höjning av kvartalsutdelningen med 33 procent samt förnyande av mandat att genomföra återköp av egna aktier.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kopparproduktionen bedöms ökade med 20 procent under 2020 jämfört med 2019 och landa i intervallet 272 000 – 296 000 ton.

Zinkproduktionen väntas öka 15 procent under 2020 jämfört med föregående år. Därefter väntas ytterligare ökning med 30 procent under 2021 jämfört 2020.

Nickelproduktionen spås öka 25 procent under 2020 jämfört med 2019.

Kapitalinvesteringarna bedöms uppgå till 620 miljoner dollar 2020, varav expansionsinvesteringar står för 155 miljoner. Prognosen för 2019, enligt senaste kvartalsrapport, är 695 miljoner totalt varav expansionsinvesteringar 170 miljoner.

Bolagets kvartalsutdelning väntas höjas 33 procent till 0,04 Kanadadollar (0,03), eller motsvarande 0,16 per år. Det definitiva utdelningsbeskedet kommer i samband med bokslutet i februari.

Lundin Mining avser också att begära nytt mandat för återköp av egna aktier på Torontobörsen om upp emot 64 miljoner aktier.

ANNONS
ANNONS

Bolaget lämnar också kostnadsprognoser för gruvor inom de olika basmetallsegmenten.

Produktionsprognoser, enhet 2020 2021 2020
Koppar, tusen ton 272-296 294-318 292-316
Zink, tusen ton 172-187 227-237 224-234
Guld, tusen uns 190-200 180-190 180-190
Nickel, tusen ton 15-18 15-18 15-18