Dagens PS

Tullverket: Förbered er på en hård brexit

Tullverket och Statistiska centralbyrån uppmanar i ett brevutskick svenska företagare att redan nu förbereda sig på en hård brexit. (Foto: TT)
Tullverket och Statistiska centralbyrån uppmanar i ett brevutskick svenska företagare att redan nu förbereda sig på en hård brexit. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 31 jan. 2019Publicerad: 31 jan. 2019

Myndigheten uppmanar svenska företagare att snarast vidta åtgärder. Även SCB står bakom rådet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Drygt 5.000 svenska företag uppges ha fått brevet i dagarna där de rekommenderas att redan ni ta höjd för en eventuell hård brexit.

Om det blir så börjar tullbestämmelserna för handel med länder utanför EU gälla direkt. Det är ingen övergångsperiod och det är bakgrunden till Tullverkets och SCB:s utskick.

Samtliga mottagare bedriver handel med Storbritannien och är skyldiga att rapportera sin handel till SCB via den så kallade Intrastat-undersökningen. Tröskelvärden för Intrastat-rapportering är 4,5 miljoner kronor för utförsel och 9 miljoner kronor för införsel.

Bland mottagarna finns både företag som enbart handlar med länder inom EU och företag som även har handel med länder utanför EU (och därmed redovisar import/export för Tullverket). Båda grupperna berörs av en eventuell hård brexit, men omställningen bedöms som särskilt stor för företagare inom den första kategorin då de saknar erfarenhet från tullproceduren.

Här är fem råd till de svenska företagen:

1) Ansöka om ett så kallat EORI-nummer. Ett EORI-nummer är ett registreringsnummer som alla företag behöver om de ska bedriva handel med länder utanför EU. Ansökan görs via Tullverkets webbplats.

2) Ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster, det vill säga de system från vilka mycket av tullhanteringen kan skötas.

3) Inhämta grundläggande kunskap om hur tullproceduren fungerar genom att ta del av det informationsmaterial som finns på bland annat Tullverkets webbplats.

ANNONS

4) Fundera över om det finns särskilda tillstånd att söka som skulle förenkla företagets framtida tullhantering.

5) Företagen uppmärksammas samtidigt på att om det inte blir en hård brexit ska de fortsätta att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB via Intrastat under den övergångsperiod som EU och Storbritannien kommit överens om.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS