Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst och det justerade ebitda-resultatet var högre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 2,45 kronor (2,36), väntat var 2,42.

ANNONS

Omsättningen steg 2,8 procent till 22 838 miljoner kronor (22 209). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 22 728. Den organiska försäljningstillväxten var -2,3 procent.

Justerad ebitda-vinst blev 7 914 miljoner kronor (6 680), väntat var 7 749 miljoner.

Rörelseresultatet blev 2 600 miljoner kronor (2 386). Rörelsemarginalen var 11,4 procent (10,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 2 980 miljoner kronor (2 993), med en justerad rörelsemarginal på 13,0 procent (13,5).

Resultatet före skatt var 1 781 miljoner kronor (1 712).

Resultatet efter skatt blev 1 370 miljoner kronor (-1 572).

ANNONS
ANNONS

Telia föreslår 2,45 kronor i utdelning (2,36), väntat 2,42.

Telia, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 22 838 22 728 0,5% 22 209 2,8%
Rörelseresultat 2 600 2 386 9,0%
Rörelsemarginal 11,4% 10,7%
Rörelseresultat, justerat 2 980 2 993 -0,4%
Rörelsemarginal, justerad 13,0% 13,5%
Resultat före skatt 1 781 1 712 4,0%
Nettoresultat 1 370 -1 572
Utdelning per aktie, kronor 2,45 2,42 1,2% 2,36 3,8%

Konsensusdata från Factset