Arla Foods redovisar ökande omsättning under första halvåret jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 5.232 miljoner euro (5.127), en ökning med två procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 382 miljoner euro (338), med en ebitda-marginal på 7,3 procent (6,6).

Rörelseresultatet blev 175 miljoner euro (164), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (3,2).

Resultatet före skatt var 144 miljoner euro (132).

Resultatet efter skatt blev 129 miljoner euro (120), en ökning med åtta procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS
Arla Foods, MEUR H1-2019 H1-2018 Förändring
Nettoomsättning 5.232 5.127 2,0%
EBITDA 382 338 13,0%
EBITDA-marginal 7,3% 6,6%
Rörelseresultat 175 164 6,7%
Rörelsemarginal 3,3% 3,2%
Resultat före skatt 144 132 9,1%
Nettoresultat 129 120 7,5%