Förbjudet sedan 1 februari att hålla mobilen i handen medan du kör.

Sedan månadsskiftet råder alltså mobilförbud under bilkörning, eller rättare sagt är det förbjudet att hålla mobilen i handen medan du rattar bilen.

Det är heller inte tillåtet för förare att rattsurfa med mobil eller annan kommunikationsutrustning under färd, skriver Automotorsport, som förtydligar att det inte är förbjudet att prata i mobilen medan du framför fordonet – det som är olagligt är att hålla mobilen i handen.

Redan 2013 infördes ett mobilförbud för bilförare. Det blev då förbjudet att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning ”om det inverkar menligt på förandet av fordonet”.

Dock konstaterar en expert som Automotorsport talat med att förbudet som trädde i kraft 2013 inte var kristallklart när det gäller vad ”menligt på framförandet” betyder.

”Den nya skrivningen innebär ett klargörande”, säger Peter Larsson, trafiksäkerhetsexpert på Transportstyrelsen, i artikeln.

Det skärpta lagstiftningen på området gör det enklare för polisen att kontrollera att mobilförbudet efterlevs. Och syftet är förstås att minska det trafikfarliga användandet – att tappa fokus på körningen och stirra in i mobiltelefonen när bilen går 40 km/h innebär att fordonet rullar 22 meter utan kontroll.

ANNONS
ANNONS

Den som trotsar det nya mobilförbudet – och blir stoppad av polisen – riskerar böter på 1.500 kronor.

Enligt Automotorsport uppfyller Sveriges mobilförbud nu de minimikrav som ställs i Wienkonventionen.