Svenska Spel ökar vinsten i det första kvartalet. Nettospelintäkterna sjönk 0,1 procent till 2 055 miljoner kronor (2 058). Nettoomsättning från spelverksamheten var 1 516 miljoner kronor (1 420). Online växte med 13 procent.

ANNONS

Rörelseresultatet blev 701 miljoner kronor (519), med en rörelsemarginal på 34,1 procent (25,2).

Resultatet före skatt var 701 miljoner kronor (517). Resultatet efter skatt blev 545 miljoner kronor (408), en ökning med 33,6 procent mot föregående år.

Företaget märker av coronapandemin och har bland annat stäng ned sina kasinon och Vegas har påverkats negativt. Den fysiska lottförsäljningen går också ned.

”Årets första kvartal inleddes med två månader av god tillväxt inom alla affärsområden. Men i mitten av mars kom coronaviruset på allvar till Sverige och med det effekter som har haft kraftig påverkan på delar av koncernen. Framför allt gäller det våra sportspel, fysiska casinon och värdeautomater, medan våra nummerspel och lotter samt övriga onlinespel inte påverkas i lika stor utsträckning”, säger vd Patrik Hofbauer i en kommentar.

ANNONS
ANNONS
Svenska Spel, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 055 2 058 -0,1%
Rörelseresultat 701 519 35,1%
Rörelsemarginal 34,1% 25,2%
Resultat före skatt 701 517 35,6%
Nettoresultat 545 408 33,6%