Ulf Larsson, vd på SCA, uppgav under konferenssamtalet som följer rapporten för det andra kvartalet att bolaget inte har påverkats nämnvärt av skogsbränderna.

ANNONS

Ungefär 600 hektar av SCA:s mark har bränts ned, kommenterade Larsson.

Det går att jämföra med att bolaget ska bränna 1.400 hektar skog under 2018, enligt uppgift på bolagets hemsida.

Larsson sade också att risken finns såklart kvar att bolagets tillgångar drabbas hårdare.

ANNONS
ANNONS

Dagens PS berättade i morse om SCA:s rapport, som kom in bättre än väntat vad det gäller omsättningen medan rörelseresultatet var i linje med analytikernas förväntan.