Fastighetsbolaget SBB ökar sitt resultat till runt 1,2 miljarder kronor under andra kvartalet, att jämföra med 717 miljoner kronor 2019. ”Vi har säkerställt att den sociala infrastrukturen trots omständigheterna fungerar väl”, säger vd Ilija Batljan i ett uttalande.

ANNONS

Resultatet landar på 1.223 miljarder kronor, jämfört med fjolårets 717 miljoner.

Även förvaltningsresultatet ökar, från 148 miljoner kronor till 605 miljoner. Hyresintäkterna når 1.323 miljoner kronor, en ökning från 464 miljoner förra året. Det skriver Di.se.

”Vi har tack vare våra tillgångar med låg risk och vår starka finansiella ställning kunnat möta covid-19 krisen genom att jobba ännu hårdare och fortsatt att investera. Vi har även säkerställt att den sociala infrastrukturen trots omständigheterna fungerar väl. Genom att ge anstånd och hyresrabatter har vi stöttat hyresgäster med en långsiktig överlevnadsförmåga”, säger vd Ilija Batljan i rapporten.

ANNONS
ANNONS