Flygbolaget SAS tappar intäkter och redovisar en ny miljardförlust i sin rapport för det fjärde kvartalet.

ANNONS

Omsättningen sjönk 77,4 procent till 3 035 miljoner kronor (13 435).

Rörelseresultatet blev -2 738 miljoner kronor (1 187).

Resultatet före skatt var -3 271 miljoner kronor (1 096). Det justerade resultatet före skatt var -3 043 miljoner kronor (1 226).

Resultatet efter skatt blev -2 579 miljoner kronor (861).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2 948 miljoner kronor (1 199).

”Under sommarsäsongen märktes en viss återhämtning av efterfrågan, men när antalet observerade fall av covid-19 återigen ökade i Europa och Nordamerika under september och oktober, gjorde de nya reserestriktionerna att den positiva trenden vände. I början av fjärde kvartalet fanns reserestriktioner på cirka 40 procent av SAS marknader, en siffra som steg till över 65 procent i slutet av kvartalet”, skriver vd Rickard Gustafson i rapporten.

SAS-chefen skriver vidare att pandemin gjort det omöjligt att redovisa ett positivt resultat. Rörelsekostnaderna har sänkts med 53 procent.

Under kvartalet har bolaget återbetalat en miljard kronor till sina kunder för inställda flyg, en ökning med 50 procent jämfört med det tredje kvartalet. Gustafson skriver att bolaget kommer att fortsätta att betala tillbaka tills dess att kunderna har kompenserats. den 1 december uppgick kraven till 0,9 miljarder kronor.

5 000 har tvingats gå

SAS har vidare genomfört uppsägningen av totalt 5 000 personer och bolaget snabbar på utfasningen av totalt 21 gamla och mindre bränsleeffektiva plan.

ANNONS
ANNONS

”Fram till dess att efterfrågan återvänder och världen återhämtar sig från covid-19-pandemin kommer vi att fortsätta leverera på vår affärsplan och på så sätt komma tillbaka till en hållbar position både finansiellt och miljömässigt”, skriver Gustafson under ”Framåtblick”.

SAS väljer att inte lämna någon prognos. Bolaget spår en återhämtning till 2022.

”Även om vi känner oss uppmuntrade av de framsteg som har gjorts nyligen när det gäller att utveckla och distribuera vaccin mot covid-19, fortsätter marknadens efterfrågan på flygresor att vara osäker och gör det omöjligt att lämna någon vägledning om det finansiella resultatet för det kommande räkenskapsåret. Men vi förväntar oss ett svagt operativt kassaflöde i första kvartalet 2021 på grund av låg efterfrågan under vintersäsongen kombinerat med den ökade takten på återbetalningarna. Vår uppfattning är fortsatt att återhämtningen för flygbranschen kommer att fortgå till 2022 innan efterfrågan når mer normala nivåer, med en återgång till nivåerna före covid-19 ytterligare några år efter det”, uppger Gustafson.