Ikea går ut i hårt i ny hållbarhetssatsning. Både personal och kunder involveras.

ANNONS

Ikea börjar odla sallad i containrar utanför varusen. Två varuhus, i Malmö och Hleisngborg, är utvalda för försöksverksamheten som drar igång i februari.

Tanken är att den svenska möbelhandlaren ska bli självförsörjande på sallad på sikt.

”Mer än 25 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från livsmedel. Som en del av Ikea:s strävan att hitta nya, innovativa och mer hållbara lösningar för matproduktion testar vi den här cirkulära odlingsmodellen för sallad”, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea Sverige, i ett pressmeddelande där det också framgår att den egenodlade salladen till en början ska serveras i Ikeas personalmatsalar.

Längre fram ska även kunder erbjudas salladen i Ikea-restauranger, enligt planen.

ANNONS
ANNONS

Salladen som Ikea nu börjar odla ska förses med växtnäring som återvinns från 100 procent organiskt avfall, det vill säga matrester från bland annat de egna varuhusen där matavfallen redan i dag går till olika återvinningsanläggningar.