Den svenska e-handeln uppgick till 77 miljarder kronor under 2018, vilket motsvarar en tillväxt om 15 procent från året innan.

ANNONS

Det framgår av Postnords e-barometer.

2018 beskrivs som en milstolpe inom e-handeln eftersom den stod för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln och tog försäljningsandelar från fysiska butiker.

Vinnarbranschen blev livsmedel som ökade med 27 procent. Mest e-köpsugna var stockholmarna där 69 procent handlade på nätet och månatligen spenderade i snitt 2 233 kronor. Det var högre än någon annanstans i Sverige och över rikssnittet på 2 060 kronor.

ANNONS
ANNONS

För 2019 är prognosen att e-handeln ökar med 14 procent till knappt 88 miljarder kronor. Det som kan påverka tillväxten är både konjunkturella utmaningar och global konkurrens, tilläggs det.