Norska sportkedjan XXL vinstvarnar för fjärde kvartalet. Bolaget uppger att marknaderna har varit fortsatt utmanande under det fjärde kvartalet med dåliga vinterförhållanden och kraftiga prissänkningar hos konkurrenter.

ANNONS

Det har bidragit till att kedjans jämförbara försäljning minskat med 12 procent under kvartalet.

Samtliga marknader visar negativa tillväxttal. December och särskilt julhandeln har varit svag.

Bolaget beräknar att 2019 års intäkter kommer att uppgå till cirka 9,0 miljarder norska kronor, att jämföra med 9,5 miljarder året innan. Väntat enligt Factset var knappt 9,3 miljarder.

XXL meddelar vidare att de arbetat vidare med att minska lager och det i kombination med lägre försäljning har lett till minskade inköpsvolymer, vilket i sin tur har påverkat bonusar från leverantörerna med 90-100 miljoner norska kronor under året.

Årets ebitda-vinst bedöms uppgå till 870-900 miljoner norska kronor. Detta gäller före eventuella nedskrivningar av lager. Väntat enligt Factset var drygt 1 miljard.

ANNONS
ANNONS

Definitiv rapport väntas den 7 februari.