Pandemin: Regeringen har brustit i 16 av 28 ärenden. Det slår KU fast som granskat hur regeringen hanterat krisen.

ANNONS

”Regeringens hantering av coronapandemin var bristfällig”, konstaterar Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström, rapporterar nu flera medier.

Bland annat slår KU ned på möjligheterna att testa sig, och även smittspårningen har varit bristfällig under den inledande fasen av pandemin.

Regeringen agerade heller inte tillräckligt fort, enligt KU.

Det tog för lång tid

Ett besöksförbud i äldreomsorgen borde också ha kommit snabbare, konstaterar KU:s ordförande Karin Enström.

Dessutom tog den tillfälliga pandemilagstiftningen för lång tid, vilket begränsade riksdagens tid att behandla ärendet.

ANNONS
ANNONS

Det fanns inget beslut om en strategi för att möta och bekämpa viruset, framgår det i KU:s betänkande som är en årlig granskning av regeringens arbete.

Det är ett enigt KU som nu kommit fram till att regeringen brustit i 16 av 28 ärenden, skriver bland annat Dagens Nyheter.

Enligt SVT har ingen KU-utfrågad i regeringen förnekat att det brast i inledningen av pandemin, dessutom på flera plan.

Löfven: Spelar ingen roll

Statsminister Stefan Löfven (S) bekräftade i KU att regeringen aldrig fattade något formellt beslut om strategin, men Löfven menar att det saknar betydelse.

”Regeringen har valt en inriktning för hur regeringen ska arbeta, en sådan behöver inte komma till uttryck genom regeringsbeslut”, sade han.

ANNONS
ANNONS

Inrikesminister Mikael Damberg (S) sade under KU-utfrågningen att det var ett misstag av Sverige att avskaffa beredskapslagen efter kalla kriget.

Samtidigt framhöll Damberg ansvarsprincipen, enligt SVT, och att det är myndigheterna och regionerna som haft ansvaret för att det funnits tillräckliga lager med till exempel skyddsutrustning.

”I en kris är det otroligt viktigt att veta vem som gör vad, annars förvärras läget”, sade Damberg.