Dagens PS

Oväntat stort vinstras inför jätteaffären

Com Hem har börjat med mobiltelefoni i smyg. (Foto: TT)
Com Hem har börjat med mobiltelefoni i smyg. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 22 nov. 2021Publicerad: 11 juli 2018

Kabeloperatören Com Hem redovisar en omsättning i linje med förväntan under andra kvartalet. Nettoresultatet var samtidigt lägre än väntat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen uppgick till 1.815 miljoner kronor (1 794), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 837. Ebitda-resultat blev 693 miljoner kronor (707), väntat 755, med en ebitda-marginal på 38,2 procent (39,4).

Underliggande ebitda uppgick till 758 miljoner kronor (730). Resultatet efter skatt blev 105 miljoner kronor (110), analytikerkonsensus 137. Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (0,61).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 533 miljoner kronor (478).

Fusion “kommer inte påverka”

Samtidigt uppger Com Hem – som har gjort vissa justeringar av bokslutet för verksamhetsåret 2017 och det första kvartalet mot bakgrund av en aviserad fusion med Tele2. – att justeringarna inte kommer att påverka intäkter, rörelseresultat eller kassaflöde, och heller inte bolagets finansiella guidning för helåret.

De justeringar som görs i bokslutet avser omklassificering av vissa incitamentsprogram från eget kapital-reglerade till kontantreglerade i redovisningen, men kommer inte få någon långsiktig effekt på det egna kapitalet som nu temporärt reducerats med 43 miljoner kronor.

Bolaget delger även att förberedelserna för fusionen övergår nu i en fas där Finansinspektionen och SEC granskar fusionsdokumenten, efter att omrevision av Com Hems finansiella rapporter har slutförts. Fusionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2018.

Com Hem, MkrQ2-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2017
Nettoomsättning1 8151 837-1,2%1 794
EBITDA693755-8,2%707
EBITDA-marginal38,2%41,1%39,4%
Rörelseresultat222
Rörelsemarginal12,4%
Nettoresultat105137-23,4%110
Resultat per aktie, kronor0,600,61
Kassaflöde från löpande verksamhet533478
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS