Oscar properties säljer inte en enda bostad

Uppdaterad: 20 feb. 2020Publicerad: 20 feb. 2020
Bostadsutvecklaren Oscar Properties vd Oscar Engelbert. (Foto: TT)
Bostadsutvecklaren Oscar Properties vd Oscar Engelbert. (Foto: TT)

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar lägre intäkter i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget vänder till vinst, jämfört med förlust i jämförelsekvartalet. Nettoomsättningen sjönk 21,3 procent till 201,9 miljoner kronor (256,6). Rörelseresultatet blev 61,7 miljoner kronor (-255,5), med en rörelsemarginal på 30,6 procent.

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 37,0 miljoner kronor (-290,6).

Resultatet efter skatt blev 35,2 miljoner kronor (-292,8). Resultat per aktie hamnade på 2,41 kronor (-10,64).

Antalet sålda bostäder var noll (28), antalet bokade bostäder var noll (6) och antalet produktionsstartade bostäder var noll (noll) i fjärde kvartalet. Antalet bostäder i pågående produktion var 184 (195) vid årsskiftet. Inga bostäder produktionsstartades under 2019.

“Vi har amorterat 700 miljoner kronor, uppnått en soliditet på 37 procent och vänt resultatet”, kommenterar vd Oscar Engelbert i bokslutskommunikén.

“Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter”, fortsätter Oscar Engelbert.

Oscar Properties, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning201,9256,6-21,3%
Rörelseresultat61,7-255,5
Rörelsemarginal30,6%
Resultat före skatt37,0-290,6
Nettoresultat35,2-292,8
Resultat per aktie, kronor2,41-10,64

 

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire