Pricer släpper preliminära siffror för det andra kvartalet 2019, enligt ett pressmeddelande. Den ordinarie delårsrapporten släpps den 18 juli.

ANNONS

Nettoomsättningen beräknas uppgå till 271 miljoner kronor i andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt på 22 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Ökningen av omsättningen i kombination med en hög bruttomarginal till följd av en gynnsam produkt- och kontraktsmix samt positiva valutaeffekter med anledning av försvagningen av den svenska kronan gentemot euro och den amerikanska dollar, förväntas resultera i en väsentlig förbättring av rörelseresultatet.

Det preliminära rörelseresultatet i andra kvartalet beräknas uppgå till 34 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 12,5 procent och en förbättring med 69 procent jämfört med rörelseresultatet i samma kvartal i fjol.

Orderingången för det andra kvartalet 2019 uppgick till 230 miljoner kronor, vilket är avsevärt lägre än den rekordhöga orderingången om 520 miljoner kronor som rapporterades för andra kvartalet 2018 som inkludera drygt 300 miljoner kronor från en enskild stor kund i Nordamerika.

Orderstocken per den 30 juni uppgick till 131 miljoner kronor, jämfört med 445 miljoner kronor vid samma tidpunkt i fjol och 169 miljoner kronor per den 31 mars. I likhet med vad som kommenterades i första kvartalet kvarstår att efterfrågan och marknadsaktiviteten avseende Pricers system är oförändrat hög.

ANNONS
ANNONS

Pricers aktie är i skrivande stund upp över 9 procent på Stockholmsbörsen.