Regeringen vill se en kraftigt ökad testning och smittspårning av covid-19. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med regionerna och länsstyrelserna, skyndsamt säkerställa förutsättningar för storskalig testning för covid-19 i hela landet.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Flera regioner är nu på väg in i en fas av pandemin där det åter finns anledning att bedriva en mer omfattande och aktiv smittspårning i syfte att ytterligare trycka ner smittspridningen.

Regionerna är i fokus för masstesterna

Regeringen satsar nu ytterligare 5,9 miljarder kronor för att säkerställa finansiering av storskalig testning. Merparten av pengarna kommer gå till regionerna. I summan är det inkluderat 1 miljard kronor för ökad smittspårning.

Regeringen vill skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i utförandet av, storskalig antikroppstestning och testning vid symptom för covid-19, PCR-testning. Det finns en övergripande samsyn mellan regeringen och SKR om testning och smittspårning. Avsikten är att inom kort teckna en överenskommelse om genomförande för ökad testning.

Budgettillskottet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

LÄS ÄVEN: M-ledaren: ”Kan få helt förödande konsekvenser” [DagensPS.se] » 

Nära 400 000 döda i världen

Antalet bekräftade smittade av coronaviruset globalt har på fredagen beräknats till 6 702 699. Dagen innan var noteringen 6 573 540.

Antalet döda av viruset är nu beräknat till 393 212. Dagen innan var noteringen 388 041.

ANNONS
ANNONS

Tillfrisknade personer har beräknats till 3 251 592. Dagen innan var noteringen 3 170 505.

Det framgår av information under morgonen från Worldometer. Sifferunderlaget hos Worldometer uppdateras kontinuerligt.

Global fredag torsdag
Coronavirus, antal smittade 6 702 699 6 573 540
Coronavirus, antal döda 393 212 388 041
Coronavirus, tillfrisknade 3 251 592 3 170 505
Coronavirus, aktiva fall 3 057 895 3 014 994